img
KİŞİSEL VERİ POLİTİKASI

KVKK POLİTİKASI 2

img

İŞİN RENGİ
KALİTE, UZMANLIK VE TEKNOLOJİSİ

ORAL AMBALAJ TORBALI
img
KİŞİSEL VERİ POLİTİKASI

KVKK POLİTİKASI 2


KVKK Politikası 2

Faaliyet

Saklama Süresi

İmha Süresi

3. Ş ah ıslar Nezdinde Şirketin Temsili

Di ğ er - İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
Di ğ er - İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında Silinme Talebi sonrası 30 g ün cevap verme süresi içinde

5651 Sü reci - Internet Eri şim Kayıtları

Di ğ er - İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 2 Yıl
2 Yıl

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında silinme Talebi sonrası 30 g ün cevap verme süresi içinde

Acil Durum Y ö netimi

Di ğ er - İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında Silinme Talebi sonrası 30 g ün cevap verme süresi içinde

Avans Y ö netimi

Di ğ er - İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında Silinme Talebi sonrası 30 g ün cevap verme süresi içinde

Ba/Bs Beyanname – Mutabakat Sü reci

Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında

Bakım Onarı m S ü reci

Di ğ er - İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında ilinme Talebi sonrası 30 g ün cevap verme süresi içinde kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün

Banka ve ödeme İşlemleri

Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Di ğ er - İş Akdinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Di ğ er - İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında işisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün Silinme Talebi sonrası 30 g ün cevap verme süresi içinde

Beyanname Sü reci

Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında

Bilgi İşlem Operasyonlarının Yürütülmesi

Di ğ er - İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Di ğ er - İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 2 Yıl

Silinme/İmha Talebi ile hemen silinir ve yok edilir Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında

Bilgi Teknolojileri Sistemi Süreçleri

Di ğ er - İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
Di ğ er - İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 5 Yıl
Di ğ er - İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 2 Yıl

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında Silinme Talebi sonrası 30 g ün cevap verme süresi içinde

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Sü reci

Di ğ er - İş Akdinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Di ğ er - İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında

Borç Takip Sü reci

Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında

Bordro ve Maaş Dosyasının Hazırlanması

Di ğ er - İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında

Cari Hesap Mutabakatları

Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında

Cari Kayıt İşlemleri

Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün Silinme Talebi sonrası 30 g ün cevap verme süresi içinde

Cctv (Kapalı Devre Kamera Sistemi)

Di ğ er - 15 G ün

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında Silinme Talebi sonrası 30 g ün cevap verme süresi içinde

çalışanın özlük Dosyasını n Olu şturulması

Di ğ er - İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün

çalışanların Takibi Ve Y ö nlendirilmesi Sü reci

Di ğ er - İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün

çevre Y ö netim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Di ğ er - İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında

Database Y ö netimi

Di ğ er - İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında Silinme Talebi sonrası 30 g ün cevap verme süresi içinde

Dava ve İcra Takip Sü reci

Di ğ er - İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün Silinme Talebi sonrası 30 g ün cevap verme süresi içinde

Denetim Faaliyetleri

Di ğ er - İşleme Amacının Sona Ermesinden Sonra 10 Yıl
Di ğ er - İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
Di ğ er - İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün Silinme Talebi sonrası 30 g ün cevap verme süresi içinde

Depo S ü reci

Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
Di ğ er - İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında
Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün
Silinme Talebi sonrası 30 g ün cevap verme süresi içinde

Disiplin Y ö netimi Sü reci

Di ğ er - İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
15 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında
Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün
Silinme Talebi sonrası 30 g ün cevap verme süresi içinde

Doküman Kontrol Ve Onaylama

Di ğ er - İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında

Düzeltici Ve önleyici Faaliyetler

Di ğ er - İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Di ğ er - İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün
Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında

Eğitim Faaliyetleri

Di ğ er - İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında

Entegre Sistem Dok üman Y ö netim Sü reci

Di ğ er - İşleme Amacının Sona Ermesinden Sonra 10 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında

Entegre Sistem Y ö netimi

Di ğ er - İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
Di ğ er - İşleme Amacının Sona Ermesinden Sonra 10 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında

E-Posta Y ö netimi

Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
Di ğ er - İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
Di ğ er - İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 5 Yıl

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün
Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında
Silinme Talebi sonrası 30 g ün cevap verme süresi içinde

Eri şim Y ö netimi - Kullanıcı Yetkilendirme (ör: Ad, Erp, Sap, Netsis Vs.)

Di ğ er - İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
Di ğ er - İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 5 Yıl
Di ğ er - İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 2 Yıl
Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün
Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında
Silinme Talebi sonrası 30 g ün cevap verme süresi içinde

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Sü reci

Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
Di ğ er - Şirketin Sona Ermesi-Feshi-Tasfiyesinden İtibaren 10 Yıl
Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Di ğ er - İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Di ğ er - İş Akdinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün
Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında
Silinme Talebi sonrası 30 g ün cevap verme süresi içinde

Fatura S ü reci

Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
Di ğ er - Faturan ı n D üzenlendiği Yılın Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında
Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün
Silinme Talebi sonrası 30 g ün cevap verme süresi içinde

Fesih İşlemleri

Di ğ er - İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
15 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında
Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün
Silinme Talebi sonrası 30 g ün cevap verme süresi içinde

Finansal Faaliyetlerin Yürütülmesi

Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Di ğ er - İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Di ğ er - İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında
Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün
Silinme Talebi sonrası 30 g ün cevap verme süresi içinde

Finansal Planlama Ve Raporlama

Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün
Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında

Genel ödeme Ve Avans İşlemleri

Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
Di ğ er - İş Akdinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında
Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün

Giri ş/çıkış Kontrolü

Di ğ er - İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında
Silinme Talebi sonrası 30 g ün cevap verme süresi içinde

G ö revlendirme Faaliyeti

Di ğ er - Veri İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
Di ğ er - İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün
Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında

Güvenlik Y ö netimi

Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
Di ğ er - 15 G ün

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında
Silinme Talebi sonrası 30 g ün cevap verme süresi içinde

Hizmet Alı m S ü reci

Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında
Silinme Talebi sonrası 30 g ün cevap verme süresi içinde

Hukuki Süreçlerin Takibi Ve Şirketin Temsili

Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
Di ğ er - İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Di ğ er - İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında
Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün
Silinme Talebi sonrası 30 g ün cevap verme süresi içinde

İdari İşler ve Faaliyetlerin Yürütülmesi

Di ğ er - Veri İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
Di ğ er - İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Di ğ er - M ülkiyetin Sona Ermesinden Sonra 10 Yıl
Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
15 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında
Silinme Talebi sonrası 30 g ün cevap verme süresi içinde
Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün

İhracat Operasyonu

Di ğ er - İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün
Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında

İK ve İstihdam Stratejilerinin Belirlenmesi

15 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında
Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Sü reci

Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
Di ğ er - İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
1 Yıl

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün
Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında
Silinme Talebi sonrası 30 g ün cevap verme süresi içinde

İlgili Prosedür Ve Y ö netmeliklerin Hazırlanması

Di ğ er - İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında
Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün

İnsan Kaynakları Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Di ğ er - İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
15 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında
Silinme Talebi sonrası 30 g ün cevap verme süresi içinde
Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün

İstirahat Raporları Ve Takibi

Di ğ er - İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında

İş Başvuru Y ö netimi

1 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında
Silinme Talebi sonrası 30 g ün cevap verme süresi içinde

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi Sü reci

Di ğ er - İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün
Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında

İş Operasyonu

Di ğ er - İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
Di ğ er - İşleme Amacının Sona Ermesinden Sonra 10 Yıl
15 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında
Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün

İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerin Yürütülmesi

Di ğ er - İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
Di ğ er - İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Di ğ er - İş Akdinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında
Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün
Silinme Talebi sonrası 30 g ün cevap verme süresi içinde

İş e Giri ş Ve özlük Dosyası Oluşturma Sü reci

Di ğ er - İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında
Silinme Talebi sonrası 30 g ün cevap verme süresi içinde

İş ten çıkış Sü reci

Di ğ er - İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında
Silinme Talebi sonrası 30 g ün cevap verme süresi içinde

İzin İşlemlerinin Yürütülmesi

Di ğ er - İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında
Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün

İzlenebilirlik Sü reci

Di ğ er - Veri İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün
Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında

Kalite Geli ştirme Sü reci

Di ğ er - İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
Di ğ er - İşleme Amacının Sona Ermesinden Sonra 10 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında

Kalite Kontrol Sü reci

Di ğ er - İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
Di ğ er - İşleme Amacının Sona Ermesinden Sonra 10 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında

Kamera Kayıtları

Di ğ er - 15 G ün

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında
Silinme Talebi sonrası 30 g ün cevap verme süresi içinde

Kargo ile Gelen Malzemelerin Alınması - Kontrol Faaliyeti

Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün
Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında

Kasa Operasyon Sü reci

Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında
Silinme Talebi sonrası 30 g ün cevap verme süresi içinde

Kiralama İşlemleri

Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında

Kredi Kartı İşlemleri Sü reci

Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında

Kurum Ve Kuruluşlarla Yazışmaların Yürütülmesi

Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
1 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında

Kurumsal Web Sitesi Y ö netimi

Di ğ er - İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında
Silinme Talebi sonrası 30 g ün cevap verme süresi içinde

Lojistik Sü reci

Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında
Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün

Mail Order S ü reci

Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında

Mal Kabul Sü reci

Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında
Silinme Talebi sonrası 30 g ün cevap verme süresi içinde

Masraf Ve Avans Takibi

Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Di ğ er - İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında
Silinme Talebi sonrası 30 g ün cevap verme süresi içinde

Muhasebe İşlemleri

Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
Di ğ er - Faturan ı n D üzenlendiği Yılın Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında
Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün
Silinme Talebi sonrası 30 g ün cevap verme süresi içinde

Müşteri İletişim Y ö netimi

Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün
Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında

Müşteri Y ö netimi

Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün
Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında

Nakit Akış, Bütçe, Risk Takip, Finansman Planlama Ve  Raporlamaları

Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün
Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında

Noter İşlemleri

Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında

Operasyon Raporlama Sü reci

Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün
Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında

ödeme, Tahsilat Sü reci

Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün
Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında

Parmak Okutma Sistemi Kontrolü (PDKS)

Di ğ er - İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında
Silinme Talebi sonrası 30 g ün cevap verme süresi içinde

Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi

Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında
Silinme Talebi sonrası 30 g ün cevap verme süresi içinde

Periyodik Bakım Ve Onarım Faaliyetleri

Di ğ er - İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında
Silinme Talebi sonrası 30 g ün cevap verme süresi içinde

Personel İzinlerinin Takibi Ve İşlemleri

Di ğ er - İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında

Personel Mesai Kontrol Faaliyeti

Di ğ er - İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında
Silinme Talebi sonrası 30 g ün cevap verme süresi içinde

Personel ödeme Ve Avans İşlemleri

Di ğ er - İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında
Silinme Talebi sonrası 30 g ün cevap verme süresi içinde

Posta - Kargo G ö nderimleri

Di ğ er - İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 2 Yıl
Di ğ er - İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında
Silinme Talebi sonrası 30 g ün cevap verme süresi içinde

Proje Y ö netimi

Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında

Resmi Kurum ve Kuruluş İşlemleri

Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
Di ğ er - İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün
Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında

Sat ın Alma ve Tedarik Faaliyetleri

Di ğ er - İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün
Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında
Silinme Talebi sonrası 30 g ün cevap verme süresi içinde

Sat ış ve Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Di ğ er - İşleme Amacının Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün
Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında

Servis Organizasyonu

Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında

Sevkiyat Sü reci

Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl

Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında

SGK Tahakkuk Ve İşkur İşlemleri

Di ğ er - İş İlişkisinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Di ğ er - İş Akdinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl
1 Yıl

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'nun Kişisel Verinin İmhasına Y ö nelik Kararını n Tebli ğinden İtibaren En Geç 30 Gün
Saklama Süresinin bitimi itibari ile ilk Periyodik İmha zamanında

Sigorta Sü reci

Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 15 Yıl
Di ğer - Hukuki İlişkinin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl