KVKK Politikası 3

KVKK Politikası 3

5. ŞİRKET TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SAHİPLERİNE İLİŞKİN KATEGORİZASYON

Kişisel Veri Sahibi Kategorisi

Açıklama

Çalışan

Şirket ile arasında iş sözleşmesi olan gerçek kişiler

Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Şirket ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Şirket iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar kapsamında Şirketin iş ilişkileri üzerinden kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler

Hissedar/Ortak

Şirketin hissedarı gerçek kişiler

Tedarikçi Çalışanı

Şirkete tedarik sözleşmesi ile bağlı bulunan şirket ile aralarında iş sözleşmesi bulunan gerçek kişiler

Tedarikçi Yetkilisi

Şirkete tedarik sözleşmesi ile bağlı bulunan şirketi temsile yetkili gerçek kişiler

Veli / Vasi / Temsilci

Şirket ile hukuki ilişki içinde olan gerçek veya tüzel kişilik adına hareket etmeye yetkili kişi/kişiler

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

Şirket ile ileride oluşacak hukuki ilişkiye temel olmak üzere Şirket iş birimlerinin yürüttüğü operasyonlar kapsamında Şirketin iş ilişkileri üzerinden kişisel verileri elde edilen gerçek kişiler

Ziyaretçi

Şirketin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler

Habere konu kişi

Hakkında haber yapılan kişi

Stajyer

Şirkete stajyerlik ilişkisi içinde olan gerçek kişiler

Çalışan Adayı

Şirkete herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişiler

Diğer - Müşteri Yetkilisi

Diğer - Müşteri Yetkilisi

Diğer - Tedarikçi

Diğer - Tedarikçi

Diğer - Yönetici (Hissedar/Ortak Olmayan)

Diğer - Yönetici (Hissedar/Ortak Olmayan)

Diğer - Kamu Görevlisi

Diğer - Kamu Görevlisi

Diğer - Şirket Yetkilisi

Diğer - Şirket Yetkilisi

Diğer - Kargo Görevlisi

Diğer - Kargo Görevlisi

Diğer - Kamu Kurumu Yetkilisi

Diğer - Kamu Kurumu Yetkilisi

Diğer - Telefon Çağrı Görüşmesi Tarafı

Diğer - Telefon Çağrı Görüşmesi Tarafı

Diğer - E-posta Gönderici (Gerçek Kişi)

Diğer - E-posta Gönderici (Gerçek Kişi)

Diğer - E-posta Gönderici (Tüzel Kişi Çalışanı/Yetkilisi)

Diğer - E-posta Gönderici (Tüzel Kişi Çalışanı/Yetkilisi)

Diğer - Müşteri - Yetkilisi - Çalışanı

Diğer - Müşteri - Yetkilisi - Çalışanı

Diğer - Veri Sorumlusu Yetkilisi

Diğer - Veri Sorumlusu Yetkilisi

Diğer - Onaylayan

Diğer - Onaylayan

Diğer - Bakanlık Komiseri

Diğer - Bakanlık Komiseri

Diğer - Aracı Sevk Eden

Diğer - Aracı Sevk Eden

Diğer - Teslim Alan

Diğer - Teslim Alan

Diğer - Mükellef

Diğer - Mükellef

Diğer - Memur

Diğer - Memur

Diğer - Gümrük Müşaviri

Diğer - Gümrük Müşaviri

Diğer - Gönderici

Diğer - Gönderici

Diğer - Alıcı

Diğer - Alıcı

Diğer - Beyan Eden

Diğer - Beyan Eden

Diğer - Mali Sorumlu

Diğer - Mali Sorumlu

Diğer - Düzenleyen

Diğer - Düzenleyen

Diğer - İhracatçı

Diğer - İhracatçı

Diğer - Banka Yetkilisi

Diğer - Banka Yetkilisi

Diğer - Kurumsal Müşteri Temsilcisi/Yetkilisi

Diğer - Kurumsal Müşteri Temsilcisi/Yetkilisi

Diğer - Tedarikçi (Gerçek Kişi)

Diğer - Tedarikçi (Gerçek Kişi)

Diğer - Dava, İcra Dosyası Tarafı

Diğer - Dava, İcra Dosyası Tarafı

Diğer - Vekalet Alan Kişi

Diğer - Vekalet Alan Kişi

Diğer - Ürün veya Hizmet Alan Kişi (Gerçek Kişi)

Diğer - Ürün veya Hizmet Alan Kişi (Gerçek Kişi)

Diğer - Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı (Gerçek Kişi)

Diğer - Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı (Gerçek Kişi)

Diğer - Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı (Hissedar)

Diğer - Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı (Hissedar)

Diğer - İnternet Sitesi Ziyaretçisi

Diğer - İnternet Sitesi Ziyaretçisi

Diğer - Denetleyen

Diğer - Denetleyen

Diğer - Yetkili Personel

Diğer - Yetkili Personel

Diğer - Çalışan Yakını

Diğer - Çalışan Yakını

Diğer - Çalışan (Kazayı Gören-Tanık)

Diğer - Çalışan (Kazayı Gören-Tanık)

Diğer - Doktor

Diğer - Doktor

Diğer - Çalışan Adayı Referansı

Diğer - Çalışan Adayı Referansı

Diğer - İşyeri Hekimi

Diğer - İşyeri Hekimi

Diğer - İSG Uzmanı

Diğer - İSG Uzmanı

Diğer - Avukat

Diğer - Avukat

Diğer - İşveren Vekili

Diğer - İşveren Vekili

Diğer - Denetçi

Diğer - Denetçi

Diğer - İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Diğer - İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Diğer - Hekim

Diğer - Hekim

Aşağıdaki tabloda yukarıda belirtilen kişisel veri sahibi kategorileri ve bu kategoriler içerisindeki kişilerin hangi tip kişisel verilerin işlendiği detaylandırılmaktadır.

Kişisel Veri Kategorizasyonu

İlgili Kişisel Verinin İlişkili Olduğu Veri Sahibi Kategorisi

Ad-Soyad

Çalışan
Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Diğer - Müşteri Yetkilisi
Diğer - Tedarikçi
Hissedar/Ortak
Diğer - Yönetici (Hissedar/Ortak Olmayan)
Diğer - Kamu Görevlisi
Tedarikçi Çalışanı
Tedarikçi Yetkilisi
Diğer - Şirket Yetkilisi
Veli / Vasi / Temsilci
Diğer - Kargo Görevlisi
Diğer - Kamu Kurumu Yetkilisi
Diğer - Telefon Çağrı Görüşmesi Tarafı
Diğer - E-posta Gönderici (Gerçek Kişi)
Diğer - E-posta Gönderici (Tüzel Kişi Çalışanı/Yetkilisi)
Diğer - Müşteri - Yetkilisi - Çalışanı
Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
Diğer - Veri Sorumlusu Yetkilisi
Diğer - Onaylayan
Diğer - Bakanlık Komiseri
Ziyaretçi
Habere konu kişi
Diğer - Aracı Sevk Eden
Diğer - Teslim Alan
Diğer - Mükellef
Diğer - Memur
Diğer - Gümrük Müşaviri
Diğer - Gönderici
Diğer - Alıcı
Diğer - Beyan Eden
Diğer - Mali Sorumlu
Diğer - Düzenleyen
Diğer - İhracatçı
Diğer - Banka Yetkilisi
Diğer - Kurumsal Müşteri Temsilcisi/Yetkilisi
Diğer - Tedarikçi (Gerçek Kişi)
Diğer - Dava, İcra Dosyası Tarafı
Diğer - Vekalet Alan Kişi
Stajyer
Diğer - Ürün veya Hizmet Alan Kişi (Gerçek Kişi)
Diğer - Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı (Gerçek Kişi)
Diğer - İnternet Sitesi Ziyaretçisi
Diğer - Denetleyen
Diğer - Yetkili Personel
Diğer - Çalışan Yakını
Diğer - Çalışan (Kazayı Gören-Tanık)
Diğer - Doktor
Çalışan Adayı
Diğer - Çalışan Adayı Referansı
Diğer - İşyeri Hekimi
Diğer - İSG Uzmanı
Diğer - Avukat
Diğer - İşveren Vekili
Diğer - Denetçi
Diğer - İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
Diğer - Hekim

Görevi

Çalışan
Diğer - E-posta Gönderici (Tüzel Kişi Çalışanı/Yetkilisi)
Hissedar/Ortak
Diğer - Onaylayan
Diğer - Aracı Sevk Eden
Diğer - Teslim Alan
Diğer - Memur
Diğer - Gümrük Müşaviri
Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
Diğer - Denetleyen
Tedarikçi Yetkilisi
Diğer - Yetkili Personel

İmza

Çalışan
Diğer - Tedarikçi
Hissedar/Ortak
Diğer - Yönetici (Hissedar/Ortak Olmayan)
Diğer - Kamu Görevlisi
Tedarikçi Yetkilisi
Diğer - Şirket Yetkilisi
Diğer - Kargo Görevlisi
Diğer - Kamu Kurumu Yetkilisi
Diğer - Veri Sorumlusu Yetkilisi
Diğer - Onaylayan
Veli / Vasi / Temsilci
Diğer - Bakanlık Komiseri
Tedarikçi Çalışanı
Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
Diğer - Aracı Sevk Eden
Diğer - Teslim Alan
Diğer - Memur
Diğer - Gümrük Müşaviri
Diğer - İhracatçı
Diğer - Alıcı
Diğer - Banka Yetkilisi
Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Stajyer
Diğer - Denetleyen
Diğer - Yetkili Personel
Diğer - Çalışan (Kazayı Gören-Tanık)
Diğer - Doktor
Çalışan Adayı
Diğer - İşyeri Hekimi
Diğer - İSG Uzmanı
Diğer - Avukat
Diğer - İşveren Vekili
Diğer - Denetçi
Diğer - İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

E-posta adresi

Çalışan
Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Diğer - Müşteri Yetkilisi
Hissedar/Ortak
Tedarikçi Yetkilisi
Diğer - E-posta Gönderici (Gerçek Kişi)
Diğer - E-posta Gönderici (Tüzel Kişi Çalışanı/Yetkilisi)
Diğer - Müşteri - Yetkilisi - Çalışanı
Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
Ziyaretçi
Diğer - Düzenleyen
Diğer - Kurumsal Müşteri Temsilcisi/Yetkilisi
Diğer - Tedarikçi
Diğer - Tedarikçi (Gerçek Kişi)
Tedarikçi Çalışanı
Veli / Vasi / Temsilci
Diğer - İnternet Sitesi Ziyaretçisi
Çalışan Adayı

İletişim adresi

Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Diğer - Müşteri Yetkilisi
Çalışan
Hissedar/Ortak
Tedarikçi Yetkilisi
Veli / Vasi / Temsilci
Diğer - Şirket Yetkilisi
Diğer - Müşteri - Yetkilisi - Çalışanı
Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
Habere konu kişi
Tedarikçi Çalışanı
Diğer - Teslim Alan
Ziyaretçi
Diğer - Düzenleyen
Diğer - Kurumsal Müşteri Temsilcisi/Yetkilisi
Diğer - Tedarikçi
Diğer - Dava, İcra Dosyası Tarafı
Diğer - Vekalet Alan Kişi
Diğer - Tedarikçi (Gerçek Kişi)
Diğer - İnternet Sitesi Ziyaretçisi
Diğer - Çalışan Yakını
Diğer - Çalışan (Kazayı Gören-Tanık)
Çalışan Adayı
Diğer - Çalışan Adayı Referansı
Diğer - İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Telefon no v.b.

Çalışan
Hissedar/Ortak
Tedarikçi Yetkilisi
Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Diğer - Müşteri - Yetkilisi - Çalışanı
Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
Tedarikçi Çalışanı
Ziyaretçi
Diğer - Gönderici
Diğer - Alıcı
Diğer - İhracatçı
Veli / Vasi / Temsilci
Diğer - Kurumsal Müşteri Temsilcisi/Yetkilisi
Diğer - Tedarikçi
Diğer - İnternet Sitesi Ziyaretçisi
Çalışan Adayı
Diğer - Çalışan Adayı Referansı

Anne-Baba Adı

Hissedar/Ortak
Diğer - Yönetici (Hissedar/Ortak Olmayan)
Çalışan
Diğer - Şirket Yetkilisi
Diğer - Vekalet Alan Kişi
Çalışan Adayı
Diğer - Çalışan Yakını

Cinsiyeti

Hissedar/Ortak
Çalışan
Diğer - Çalışan Yakını
Çalışan Adayı

Doğum Tarihi

Hissedar/Ortak
Diğer - Yönetici (Hissedar/Ortak Olmayan)
Çalışan

Doğum Yeri

Hissedar/Ortak
Çalışan

Medeni hali

Hissedar/Ortak
Çalışan
Diğer - Şirket Yetkilisi
Veli / Vasi / Temsilci
Çalışan Adayı

Nüfus cüzdanı seri sıra no

Hissedar/Ortak
Diğer - Yönetici (Hissedar/Ortak Olmayan)
Çalışan
Diğer - Şirket Yetkilisi
Veli / Vasi / Temsilci
Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Tedarikçi Yetkilisi

TC kimlik no v.b.

Hissedar/Ortak
Çalışan
Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Tedarikçi Yetkilisi
Diğer - Şirket Yetkilisi
Veli / Vasi / Temsilci
Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
Diğer - İhracatçı
Diğer - Kurumsal Müşteri Temsilcisi/Yetkilisi
Diğer - Tedarikçi
Diğer - Tedarikçi (Gerçek Kişi)
Diğer - Dava, İcra Dosyası Tarafı
Diğer - Vekalet Alan Kişi
Tedarikçi Çalışanı
Stajyer
Diğer - Ürün veya Hizmet Alan Kişi (Gerçek Kişi)
Diğer - Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı (Gerçek Kişi)
Diğer - Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı (Hissedar)
Diğer - Çalışan (Kazayı Gören-Tanık)
Çalışan Adayı
Diğer - Çalışan Yakını

Fotoğraf

Hissedar/Ortak
Diğer - Yönetici (Hissedar/Ortak Olmayan)
Çalışan
Ziyaretçi
Habere konu kişi
Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
Tedarikçi Çalışanı
Tedarikçi Yetkilisi

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler

Çalışan
Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Hissedar/Ortak
Tedarikçi Yetkilisi
Diğer - Tedarikçi

Bordro bilgileri

Çalışan
Stajyer

Dava dosyasındaki bilgiler v.b.

Çalışan
Hissedar/Ortak
Tedarikçi Yetkilisi
Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Diğer - Tedarikçi
Çalışan Adayı

Ücret Bilgisi

Çalışan

Adres no

Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Çalışan
Hissedar/Ortak
Veli / Vasi / Temsilci
Diğer - Şirket Yetkilisi
Tedarikçi Yetkilisi
Diğer - Müşteri - Yetkilisi - Çalışanı
Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
Ziyaretçi
Diğer - Mükellef
Diğer - Gönderici
Diğer - Alıcı
Diğer - Düzenleyen
Diğer - İhracatçı
Diğer - İnternet Sitesi Ziyaretçisi
Tedarikçi Çalışanı
Çalışan Adayı
Diğer - Avukat

Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler

Çalışan
Çalışan Adayı

Doğum tarihi

Çalışan
Hissedar/Ortak
Diğer - Şirket Yetkilisi
Veli / Vasi / Temsilci
Diğer - Vekalet Alan Kişi
Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Çalışan Adayı
Diğer - Çalışan Yakını

Doğum yeri

Çalışan
Hissedar/Ortak
Diğer - Şirket Yetkilisi
Veli / Vasi / Temsilci
Çalışan Adayı
Diğer - Çalışan Yakını

Disiplin soruşturması

Çalışan
Çalışan Adayı

Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler v.b.

Çalışan
Çalışan Adayı

İşe giriş-çıkış belgesi kayıtları

Çalışan
Stajyer

Engellilik durumuna ait bilgiler

Çalışan
Çalışan Adayı

Kişisel sağlık bilgileri

Çalışan
Çalışan Adayı

Telefon Numarası

Çalışan
Diğer - Telefon Çağrı Görüşmesi Tarafı
Diğer - E-posta Gönderici (Gerçek Kişi)
Diğer - E-posta Gönderici (Tüzel Kişi Çalışanı/Yetkilisi)
Diğer - Tedarikçi (Gerçek Kişi)
Hissedar/Ortak
Diğer - Çalışan Yakını
Diğer - İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Anne Kızlık Soyadı

Çalışan

Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler v.b.

Hissedar/Ortak
Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Çalışan
Diğer - Tedarikçi
Diğer - Tedarikçi (Gerçek Kişi)
Tedarikçi Yetkilisi

Malvarlığı bilgileri v.b.

Hissedar/Ortak

Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP)

Tedarikçi Yetkilisi
Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Diğer - Müşteri - Yetkilisi - Çalışanı
Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
Hissedar/Ortak
Çalışan

Çek Bilgileri

Tedarikçi Yetkilisi
Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Diğer - Tedarikçi

Fatura

Tedarikçi Yetkilisi
Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Diğer - Tedarikçi

Sipariş bilgisi

Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
Diğer - Tedarikçi

Dijital İmza

Diğer - Kamu Kurumu Yetkilisi
Çalışan
Hissedar/Ortak
Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Araç Plakası

Hissedar/Ortak
Ziyaretçi

Cari Hesap Bilgisi

Tedarikçi Yetkilisi
Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Diğer - Tedarikçi
Hissedar/Ortak
Diğer - Tedarikçi (Gerçek Kişi)
Diğer - Ürün veya Hizmet Alan Kişi (Gerçek Kişi)

Kimlikte yer alan Kan Grubu Bilgisi

Hissedar/Ortak

Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl-İlçe Bilgisi

Hissedar/Ortak
Çalışan

Banka Hesap IBAN Bilgisi

Hissedar/Ortak
Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Diğer - İhracatçı
Diğer - Alıcı
Tedarikçi Yetkilisi
Diğer - Kurumsal Müşteri Temsilcisi/Yetkilisi
Diğer - Tedarikçi
Diğer - Tedarikçi (Gerçek Kişi)
Çalışan
Veli / Vasi / Temsilci
Stajyer

Pay Bilgisi

Hissedar/Ortak

Unvan

Hissedar/Ortak
Diğer - Onaylayan
Diğer - Kamu Görevlisi
Çalışan
Diğer - Memur
Diğer - Gümrük Müşaviri
Diğer - Beyan Eden
Diğer - Mali Sorumlu
Diğer - İhracatçı
Diğer - Alıcı

Uyruk

Hissedar/Ortak

İşlem Bilgileri

Diğer - Onaylayan
Çalışan

Görsel Kayıtlar

Çalışan
Ziyaretçi
Hissedar/Ortak
Habere konu kişi
Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
Tedarikçi Çalışanı
Tedarikçi Yetkilisi
Çalışan Adayı

Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler v.b.

Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

Alışveriş geçmişi bilgileri

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

Anket

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

Talep bilgisi v.b.

Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

IP adresi bilgileri

Ziyaretçi
Diğer - İnternet Sitesi Ziyaretçisi
Çalışan
Tedarikçi Çalışanı
Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
Hissedar/Ortak

Vergi Kimlik Numarası

Diğer - Mükellef
Çalışan
Diğer - Gümrük Müşaviri
Diğer - Gönderici
Diğer - Alıcı
Diğer - Beyan Eden
Diğer - Mali Sorumlu
Diğer - İhracatçı

Fatura Bilgisi

Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Diğer - Tedarikçi
Tedarikçi Yetkilisi
Çalışan
Veli / Vasi / Temsilci

Kredi ve risk bilgileri

Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Diğer - Tedarikçi
Hissedar/Ortak

Finansal performans bilgileri

Hissedar/Ortak

Çalışan Banka Hesap Bilgileri

Çalışan

Senet

Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Diğer - Tedarikçi

Bilanço bilgileri

Hissedar/Ortak

Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri

Ziyaretçi

Askerlik Terhis Bilgisi

Çalışan
Çalışan Adayı

Çalışan İşe Giriş - Çıkış Saat Bilgisi

Çalışan

İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri

Çalışan
Tedarikçi Çalışanı
Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
Ziyaretçi

Kamera kayıtları v.b.

Çalışan
Ziyaretçi
Çalışan Adayı
Hissedar/Ortak
Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
Tedarikçi Çalışanı
Tedarikçi Yetkilisi
Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Parmak izi bilgileri

Çalışan

Program Bilgisi

Çalışan
Çalışan Adayı

Sertifikalar

Çalışan
Çalışan Adayı

Şifre ve parola bilgileri v.b.

Çalışan
Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
Ürün veya Hizmet Alan Kişi
Hissedar/Ortak

Yüz tanıma bilgileri v.b.

Çalışan

İşe Giriş-İşten Ayrılış Tarihleri

Çalışan

Bulunduğu yerin konum bilgileri v.b.

Çalışan
Tedarikçi Çalışanı
Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
Hissedar/Ortak

Çerez kayıtları

Çalışan
Tedarikçi Çalışanı
Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

Meslek içi eğitim bilgileri

Çalışan
Çalışan Adayı

Kaşe

Diğer - Onaylayan
Tedarikçi Yetkilisi

Çalışan 1. Derece Akraba Bilgisi

Çalışan

İşe Giriş Tarihi

Çalışan

Meslek

Çalışan

Meslek Hastalığı Tanısı

Çalışan

Mesleki Deneyim

Çalışan
Çalışan Adayı

Protokol Numarası

Çalışan

Diploma Tescil Numarası

Diğer - Doktor
Diğer - İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
Diğer - İşyeri Hekimi
Diğer - Hekim

Diploma bilgileri

Çalışan Adayı
Çalışan

Gidilen kurslar

Çalışan Adayı
Çalışan

Mezun Olduğu Okul ve Bölüm Bilgisi

Çalışan Adayı

Net Gelir ve Brüt Gelir Bilgisi

Çalışan Adayı
Çalışan

Özgeçmiş bilgileri

Çalışan Adayı

Transkript bilgileri v.b.

Çalışan Adayı
Çalışan

Yabancı Dil Bilgisi

Çalışan Adayı

Ehliyet Belge No

Çalışan

Cilt No-Sıra No-Birey Sıra No

Çalışan

Mezuniyet Bilgisi

Çalışan
Çalışan Adayı

Adayın Güçlü-Zayıf Yönleri

Çalışan Adayı

Beden Dili

Çalışan Adayı

Bilgi-Beceri

Çalışan Adayı

Gelişim Potansiyeli

Çalışan Adayı

Hedefler-Beklentiler-Başarılar

Çalışan Adayı

Kişisel Gelişim

Çalışan Adayı

Özgüven

Çalışan Adayı

Sorumluluk

Çalışan Adayı

Sosyallik

Çalışan Adayı

Din Bilgisi (Nüfus Cüzdanında Yer Alan Din Bilgisi)

Çalışan

Kan grubu bilgisi

Çalışan

Kullanılan cihaz ve protez bilgileri v.b.

Çalışan

Tıbbi Anamnez

Çalışan

Çalışan Aile Bireyleri Kimlik ve Adres Bilgileri

Çalışan

İş Yeri Sicil No Bilgileri (SGK)

Çalışan

SGK Sicil No

Çalışan

İş Yeri Adresi

Çalışan

6. ŞİRKET TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI

Şirket, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir.

Şirket, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak (Bkz. Bölüm 3/Başlık 3.5) Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:

  • Yurtiçi Alıcılar: Diğer, Tedarikçiler, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Hissedarlar
  • Yurtdışı Alıcılar: Tedarikçiler, Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir.

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler

Tanımı

Veri Aktarım Amacı

Tedarikçiler

Şirketin ticari faaliyetlerini yürütürken Şirketin emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak Şirkete hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır.

İlgili Kişi için Hizmet Sunumu
Operasyonel İşlemler

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketten bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

İdare Talebi
Mahkeme Emri
Yasal Yükümlülük
Danışmanlık

Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketten bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri veya gerçek kişiler

Bilgilendirme
İlgili Kişi için Hizmet Sunumu

Hissedarlar

Şirketin hissedarı gerçek kişiler

 

Şirket tarafından gerçekleştirilen aktarımlarda Politika’nın 2. ve 3. Bölümlerinde düzenlenmiş hususlara uygun olarak hareket edilmektedir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN KANUNDAKİ İŞLEME ŞARTLARINA DAYALI VE BU ŞARTLARLA SINIRLI OLARAK İŞLENMESİ

Şirket, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak işlediği kişisel veriler hakkında kişisel veri sahibini aydınlatmaktadır.

7.1. Kişisel Verilerin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

7.1.1. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde; aşağıda bu bölüm altında 7.1.2. başlığı içerisinde yer alan şartlar uygulanır.

Şirket tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de, her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde KVK Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen (Bkz.3.1.) genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir.

7.1.1.1. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.

Kişisel verilerin elde edilme sebeplerine yönelik işleme amacının (birincil işleme) dışındaki kişisel veri işleme faaliyetleri için (ikincil işleme) işbu başlığın 7.1.1.2- 7.1.1.8’de yer alan şartlardan en az biri aranmakta; bu şartlardan biri yok ise, Şirket tarafından bu kişisel veri işleme faaliyetleri kişisel veri sahibinin bu işleme faaliyetlerine yönelik açık rızasına dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.

Kişisel verilerin, kişisel veri sahibinin açık rıza vermesine bağlı olarak işlenmesi için, kişisel veri sahiplerinin ilgili yöntemler ile açık rızaları alınmaktadır.

7.1.1.2. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde hukuka uygun olarak işlenebilecektir.

7.1.1.3. Fiili İmkansızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

7.1.1.4. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgili Olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

7.1.1.5. Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Şirket, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

7.1.1.6. Kişisel veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir.

7.1.1.7. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

7.1.1.8. Şirketin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri verileri işlenebilecektir.

7.1.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Şirket tarafından; özel nitelikli kişisel veriler kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise ancak, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

  • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
  • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.

7.2. Bina, Tesis Girişleri ile Bina Tesis İçerisinde Yapılan Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri

Şirket tarafından bina tesis girişlerinde ve tesis içerisinde yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Anayasa’ya, KVK Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuata uygun bir biçimde yürütülmektedir.

Şirket tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, Şirket binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla Şirket tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır.

7.2.1. Şirket Bina, Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Kamera ile İzleme Faaliyeti

Bu bölümde Şirketin kamera ile izleme sistemine ilişkin açıklamalar yapılacak ve kişisel verilerin, gizliliğinin ve kişinin temel haklarının nasıl korumaya alındığına ilişkin bilgilendirme yapılacaktır.

Şirket, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; şirketin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır.

7.2.2. KVK Hukukuna Göre Güvenlik Kamerası ile İzleme Faaliyeti Yürütülmesi

Şirket tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde KVK Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir. Şirket, bina ve tesislerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarla ve KVK Kanunu’nda sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır.

7.2.3. Kamera ile İzleme Faaliyetinin Duyurulması

Şirket tarafından KVK Kanunu’nun 10. Maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. Şirket, genel hususlara ilişkin olarak yaptığı aydınlatmanın (Bkz. Bölüm 3/Başlık 3.3) kamera ile izleme faaliyetine ilişkin birden fazla yöntem ile bildirimde bulunmaktadır. Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Şirket tarafından kamera ile izleme faaliyetine yönelik olarak; Şirket internet sitesinde işbu Politika yayımlanmakta (çevrimiçi politika düzenlemesi) ve izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır (yerinde aydınlatma).

7.2.4. Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı ve Amaçla Sınırlılık

Şirket, KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir.

Şirket tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç bu Politika’da sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

7.2.5. Elde Edilen Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Şirket tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. (Bkz. 2.1)

7.2.6. Kamera ile İzleme Faaliyeti ile Elde Edilen Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi

Şirketin, kamera ile izleme faaliyeti ile elde edilen kişisel verileri muhafaza süresi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Politika’nın Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri isimli 4.3. maddesinde yer verilmiştir.7.2.7. İzleme Sonucunda Elde Edilen Bilgilere Kimlerin Erişebildiği ve Bu Bilgilerin Kimlere Aktarıldığı

Canlı kamera görüntüleri ile dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Şirket çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

7.3. Şirket Bina, Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Misafir Giriş Çıkışlarının Takibi

Şirket tarafından; güvenliğin sağlanması ve bu Politika’da belirtilen amaçlarla, Şirket binalarında ve tesislerinde misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Misafir olarak Şirket binalarına gelen kişilerin isim ve soyadları elde edilirken ya da Şirket nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen veriler yalnızca bu amaçla işlenmekte ve ilgili kişisel veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

7.4. Şirket Bina ve Tesislerinde Ziyaretçilerimize Sağlanan İnternet Erişimlerine İlişkin Kayıtların Saklanması

Şirket tarafından güvenliğin sağlanması ve bu Politika’da belirtilen amaçlarla; Şirket tarafından bina ve tesislerimiz içerisinde kaldığınız süre boyunca talep eden Ziyaretçi’lerimize internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerinize ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya Şirket içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.

Bu çerçevede elde edilen log kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda Şirket çalışanının erişimi bulunmaktadır. Bahsi geçen kayıtlara erişimi olan Şirket çalışanları bu kayıtları yalnızca yetkili kamu kurum ve kuruluşundan gelen talep veya denetim süreçlerinde kullanmak üzere erişmekte ve hukuken yetkili olan kişilerle paylaşmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.


                                                                                                                            Önceki Sayfa    -----  Sonraki Sayfa

Sertifikalar